Newsletter - Dutch TaskForce Against Taxicab De-Regulation


oktober 1996 - nr. 1

Aan alle Taxi-chauffeurs,

Minister Jorritsma wil de huidige Wet Personenvervoer wijzigen en pleit voor invoering van de M.D.W. (Marktwerking, Deregulering en Wetgevingkwaliteit).

Deze de-regulering heeft enorme gevolgen voor de taxi-branche.

Een paar voorbeelden uit de plannen:

  1. De tarieven worden vrijgegeven
  2. Toelatingseisen worden vrijwel nihil
  3. Afschaffing regionale vervoergebieden, maar één groot Nederland waarbij de vergunning-verstrekking ook naar één punt gaat, de R.V.I. (Rijksverkeersinspectie). Hierdoor afbraak van service, kwaliteit en veiligheid !
  4. Door onbeperkte vergunningverstrekking méér taxis op de weg -- minder brood op de plank !

In een aantal andere landen is dit alles al ingevoerd, maar het heeft ook daar geen resultaten opgeleverd. Integendeel, het is er alleen maar slechter op geworden. In sommige landen stopt men nu halverwege of wordt alles teruggedraaid. Dit alles is terug te vinden in rapporten, toch meent de minister met haar plannen door te moeten gaan. Ze wordt daarbij gesteund door minister Wijers van Economische Zaken die er ook wel brood in ziet.

Het openbreken van de markt voor snorders, Taxi-nomaden en zwaar
gesubsidieerde openbaar vervoer bedrijven moet worden gestopt !

Wij laten ons niet weg saneren zoals andere kleine ondernemers, als de melkboer op de hoek, of de bakker in de straat. De taxi-centrales in de vier grote steden (Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam) hebben nu ruim 9 maanden met diverse instanties overleg gevoerd, maar zonder resultaat (géén bevalling).

Daarom vinden wij dat de tijd dringt en dat het nu aan de straat is om iets te doen.

Amsterdam heeft het voortouw genomen en heeft gebruik gemaakt van een bezoek van minister Jorritsma aan de stad door haar een petitie aan te bieden waarin wij ons standpunt duidelijk maakten.

Verder zijn we in overleg om een comité te vormen van chauffeurs uit de vier grote steden om een Landelijke Aktiedag te organiseren.

In het comité zit uit elke groepering in de vier grote steden een aantal mensen. Zij nemen voor hun eigen stad de coördinatie en organisatie op zich en zullen de chauffeurs op de hoogte houden van de ontwikkelingen om zo alles naar één groot succes te kunnen leiden.

U hoort meer van ons !

Comité
" T A S K F O R C E "Back to the TAXI-L Regulation Page